بچه گونه - شعر کودکانه بگو به بچه خِرست

شعر کودکانه بگو به بچه خِرست
شعر,کودکانه,بگو,بچه,خِرست,